Grad Beograd oglasio rani javni uvid u plan koji bi trebalo da promeni izgled saobraćajne „žile kucavice“

Grad Beograd oglasio je rani javni uvid u plan koji bi trebalo da promeni izgled ove saobraćajne „žile kucavice“. U njemu se navodi da se planira smanjenje broja priključaka na državni put, te da njihovo rastojanje treba da obezbedi neometano funkcionisanje saobraćaja na putu.

„Kolovoz Ibarske magistrale planira se sa dve saobraćajne trake po smeru, pri čemu su krajnje saobraćajne trake namenjene za kretanje autobusa i ulive/izlive“, kaže se u planu generalne regulacije.

Profil Ibarske magistrale se planira u širini od 17 metara na delu koji prolazi kroz Lipovičku šumu, pri čemu sadrži kolovoz širine 14 metara i obostrano bankine širine 1,5 metara. Na ostalom delu trase profil treba da bude širine 21,5 metara i da sadrži središnje razdelno ostrvo širine 1,5 metara – obostrano bi imao kolovoz širine 7 metara i trotoar širine 3 metra. Na ostrvu bi bili stubovi osvetljenja i zaštitna ograda.

„Planira se ograničen broj saobraćajnih priključaka sa punim programom veza – u kružnim raskrsnicama. Kružne raskrsnice omogućuju i promenu smera kretanja na državnom putu. Planira se ukupno 9 kružnih raskrsnica kako bi kapacitet i protočnost predmetne trase zadovoljio saobraćajne potrebe i potrebe područja kroz koje prolazi. U tom smislu se kružne raskrsnice planiraju na međuodstojanju od 770 do 3.400 metara“, kaže se u zvaničnoj dokumentaciji.

Na Ibarsku magistralu se u kružnim raskrsnicama priključuju (posmatrajući od severa ka jugu):
• planirana saobraćajnica I-I iz Regulacionog plana saobraćajnice I-I, po trasi postojeće Beogradske ulice iz naselja Sremčica;
• državni put II A reda broj 147 (Ulica Nova 27 (put za centar naselja Barajevo)), u blizini čvora 2202;
• državni put II B reda broj 343 (Ulica Prvog maja), u čvoru 2203;
• sa zapadne strane Ulica Maršala Tita (put za Meljak) i sa istočne strane Ulica Lole Ribara;
• državni put II B reda broj 344 (Ulica Vladislava Nikolića (put za Baćevac)), u čvoru 2204;
• sa istočne strane Ulica Živojina Petrovića – Žire i sa zapadne strane lokalna ulica preko koje se Karađorđeva ulica priključuje na Ibarsku magistralu;
• sa istočne strane Ulica Nikole Pušića (put za Šiljakovac) kao saobraćajni pristup broj 1 privrednoj zoni planiranoj PP GO Barajeva i sa zapadne strane Ulica Milinka Jelića (put za Vranić);
• saobraćajni pristup broj 3 privrednoj zoni planiranoj PP GO Barajeva;
• lokalne ulice sa obe strane Ibarske magistrale (ulica sa istočne strane je iz GO Barajevo, a ulica sa zapadne strane je iz mesne zajednice Vrbovno u GO Lazarevac);
• lokalne ulica sa obe strane Ibarske magistrale (na granici Plana i kod granice Opštine Barajevo), zbog omogućavanja promene pravca kretanja na kraju predmetne deonice Ibarske magistrale (obe ulice su iz GO Lazarevac, a ulica sa zapadne strane je iz mesne zajednice Vrbovno).

„Ostali saobraćajni priključci iz kontaktnog prostora planiraju se bez levih skretanja samo kao uliv i/ili izliv“, dodaje se.

Ibarska magistrala

Takođe, planira se da se servisne saobraćajnice priključe na Ibarsku magistralu tako što bi na jednom kraju bio izliv sa Ibarske magistrale, a na drugom uliv na Ibarsku magistralu. Servisne saobraćajnice koje su veće dužine (opslužuju veći broj katastarskih parcela i na koju se priključuju lokalni putevi) planiraju se kao kolsko-pešačke staze za dvosmerni saobraćaj širine 6 metara kako bi se međusobno kolski povezali korisnici u zoni koju opslužuje servisna saobraćajnica.

image_pdfKreiraj PDF dokument

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: SADRŽAJ JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA